Πτυχίο Dual MBA / MBA Dual Degree

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ξενοδοχειακής Διοίκησης B.H.M.S., μαζί με το Πανεπιστήμιο York St. John, προσφέρει ένα πτυχίο MBA για νέους επαγγελματίες με σκοπό να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους μέσω εφαρμοσμένης μάθησης, χρησιμοποιώντας ειδικές μελέτες, ομαδική εργασία και πραγματικά παραδείγματα από τον επιχειρηματικό κόσμο.

Η Ελβετία είναι παγκοσμίως γνωστή για τις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, για τον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού καθώς και για  τις καινοτομίες σε πολλούς άλλους τομείς. Οι φοιτητές έχουν επομένως την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών για να αποκτήσουν επικεντρωμένη γνώση και δεξιότητες σε βασικές επιχειρηματικές πρακτικές και να διερευνήσουν την ποικιλία των πολυτομεακών εξελίξεων μέσω μελετών, χειρισμού δεδομένων και έργων που διασφαλίζουν ότι η εκμάθηση εφαρμόζεται στην πράξη και έχει αξία για μια αληθινή καριέρα. Το πρόγραμμα Dual MBA περιλαμβάνει μια εντατική περίοδο σπουδών διάρκειας 6 μηνών πλήρους φοίτησης, η οποία ακολουθείται από ανεξάρτητη ερευνητική έρευνα, που επιτρέπει στους φοιτητές να διεξάγουν μια εις βάθος μελέτη ενός χώρου σχετικού με το μέλλον τους. Η έρευνα μπορεί να ολοκληρωθεί παράλληλα με μια περίοδο αμειβόμενης πρακτικής άσκησης 6 μηνών στην Ελβετία ή στο εξωτερικό για φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν περαιτέρω επαγγελματική εμπειρία προτού προχωρήσουν στην καριέρα τους. Εναλλακτικά, οι σπουδαστές μπορούν να επιστρέψουν σε θέση πλήρους απασχόλησης κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης του προγράμματος. Το πρόγραμμα αυτό είναι κατάλληλο για υποψήφιους που διαθέτουν πτυχίο ή διοικητική εργασιακή εμπειρία κι επιθυμούν να εισέλθουν ή να προαχθούν σε έναν συγκεκριμένο κλάδο ή τομέα.

Admission Requirements

  • Bachelor Degree in any discipline
  • Minimum two years of full-time work experience
  • IELTS 6.0 level or equivalent

Ειδικότητες του Προγράμματος B.H.M.S. MBA / B.H.M.S. MBA Specializations

Η σχολή B.H.M.S. προσφέρει τρεις διαφορετικές ειδικότητες παράλληλα με το γενικό πρόγραμμα του MBA που ακολουθεί το σύγχρονο και προοδευτικό πρόγραμμα σπουδών.

Διεθνής Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων & Φιλοξενίας / International Hospitality Management


Η ειδικότητα της Διεθνούς Διοίκησης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Φιλοξενίας παρέχει ένα ποικίλο πρόγραμμα σπουδών που επιτρέπει στους σπουδαστές να εκτιμήσουν πλήρως την πολυμορφία και την πολυπλοκότητα του τομέα της παγκόσμιας φιλοξενίας. Παρέχει μια δομημένη εξέταση της διεθνούς βιομηχανίας, του κύριου περιβάλλοντος και των κεντρικών αγορών, στις οποίες αναπτύσσεται και διεξάγεται η επιχειρηματική δραστηριότητα. Επιπλέον, διερευνά τα χαρακτηριστικά της παγκοσμιοποίησης και της παγκόσμιας φιλοξενίας, του πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικο-πολιτιστικού, τεχνολογικού, οικολογικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος στο οποίο λαμβάνει χώρα η παγκόσμια διοίκηση του χώρου της φιλοξενίας.

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα / Innovation and Entrepreneurship
 


Η ειδικότητα της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στους σπουδαστές γνώσεις σχετικά με την ουσία των νέων επιχειρηματικών ιδεών και της επιχειρηματικότητας και για να τους εξοπλίσει με το σύνολο δεξιοτήτων που απαιτείται για τη δημιουργία ενός νέου επιχειρηματικού εγχειρήματος. Επικεντρώνεται ειδικά στους τομείς που υποστηρίζουν ολόκληρη τη διαδικασία εκκίνησης μιας επιχείρησης, όπως η ανάπτυξη μοναδικών και νέων επιχειρηματικών ιδεών, μοντέλων και διαδικασιών, η προετοιμασία και η υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου, η αναγνώριση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της εταιρείας και η αξία της δημιουργικής διαδικασίας της καινοτομίας για την κοινωνία.

Παγκόσμιο Μάρκετινγκ / Global Marketing


Στην ειδικότητα του Παγκόσμιου Μάρκετινγκ, οι σπουδαστές εξετάζουν τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα ψηφιακά εργαλεία και οι βασικές πλατφόρμες των κοινωνικών μέσων δικτύωσης όπως το Facebook, το Twitter, το LinkedIn, προκειμένου να δημιουργηθούν καμπάνιες μάρκετινγκ. Οι πολιτισμικές και γεωγραφικές διαφορές στη χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης καθώς και οι επιχειρηματικές επιπτώσεις, διερευνώνται και εφαρμόζονται στην πράξη μέσω της ανάπτυξης μιας διεθνούς καμπάνιας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.