Πτυχίο ΒΑ στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Πτυχίο Bachelor of Arts 3ου έτους στην Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα BA στην Διοίκηση Ξενοδοχείων & Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων παρέχει σε όλους τους φοιτητές ένα ακαδημαϊκό προσόν που είναι ελκυστικό για τους πιθανούς εργοδότες: τις δεξιότητες και την ικανότητα να εισέλθουν στον εργασιακό κόσμο και μία «εργαλειοθήκη» που μπορεί να εφαρμοστεί σε μια σειρά σταδιοδρομιών στον κλάδο της φιλοξενίας . Οι απόφοιτοι μπορούν να γίνουν καταξιωμένοι μάνατζερ, ικανοί να εργαστούν σε μια σειρά από δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αναψυχής, ξενοδοχείων, θεματικών πάρκων, συνεδρίων, εκθέσεων και διαχείρισης εκδηλώσεων.

Admission Requirements:

  • B.H.M.S. Higher Diploma or equivalent
  • IELTS 6.0 level or equivalent

FebruaryAugustNovember

BA Degree Hotel & Hospitality Management

The BA in Hotel and Hospitality Management programme provides students with an academic qualification that is attractive to potential employers: the skills and ability to enter the working world and a ‹tool box› that can be applied to a range of careers in the hospitality industry. Graduates who wish to obtain a hotel management career may become accomplished managers, capable of working across a range of public and private enterprises including leisure facilities, hotels, theme parks, conferences, exhibitions and event management.