Ημερομηνίες Εισαγωγής

Find our next intakes for 2022 / 2023 below.

2022/2023
May
23th
Jul
04th
Aug
22th
Oct
03rd
Nov
14th
Jan
09th
Feb
27th
Apr
10th
Diploma (BA 1st year)
Higher Diploma (BA 2nd year)
Bachelor Degree (BA 3rd year)     
M.Sc. Degree     
MBA Degree      
Graduate Cartificate     
PGD Hospitality    
PGD Culinary
Preparatory English

*Only Hospitality & Global Business