Ημερομηνίες Εισαγωγής

Find our next intakes for 2022 / 2023 below.

2022/2023
Oct
03rd
Nov
14th
Jan
09th
Feb
27th
Apr
10th
May
22nd
Jul
03rd
Aug
21st
Diploma (BA 1st year)
Higher Diploma (BA 2nd year)
Bachelor Degree (BA 3rd year)     
M.Sc. Degree     
MBA Degree      
Graduate Cartificate    
PGD Hospitality    
PGD Culinary
Preparatory English

*Only Hospitality & Global Business