Ημερομηνίες Εισαγωγής

Find our next intakes for 2023 / 2024 below.

2023/2024
oct
02
nov
13th
jan
08th
feb
26th
apr
8th
may
21st
jul
01st
aug
26th
diploma (ba 1st year)
higher diploma (ba 2nd year)
bachelor degree (ba 3rd year)     
m.sc. degree     
mba degree      
graduate certificate     
pgd hospitality    
pgd culinary
preparatory english

*Only Hospitality & Global Business