Ημερομηνίες Εισαγωγής

Find our next intakes for 2021 / 2022 below.

2021/2022
July
5th
Aug
23rd
Oct
4th
Nov
15th
Jan
10th
Feb
28th
Apr
11th
Diploma (BA 1st year)
Higher Diploma (BA 2nd year)
Bachelor Degree (BA 3rd year)    
M.Sc. Degree    
MBA Degree     
Graduate Cartificate    
PGD Hospitality
PGD Culinary     
Preparatory English

*Only Hospitality & Global Business