Προγράμματα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τα προγραμματα Διοίκησης Επιχειρήσεων του B.H.M.S. παρέχουν βασικές δεξιότητες διαχείρισης που ισχύουν σχεδόν σε κάθε τομέα σταδιοδρομίας. Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων Διοίκηση Επιχειρήσεων στο B.H.M.S. διαθέτουν ακαδημαϊκά προσόντα και σύνολο δεξιοτήτων που είναι ελκυστικά για δυνητικούς εργοδότες σε μια σειρά παγκόσμιων επιχειρηματικών τομέων σε τομείς όπως διεθνείς πωλήσεις και μάρκετινγκ, χρηματοικονομικά, τραπεζική, ανθρώπινοι πόροι, διαχείριση λειτουργιών, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και διοικητικές θέσεις σε κυβέρνηση και ΜΚΟ.

Τα ακόλουθα Παγκόσμια Προγράμματα Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορούν να ολοκληρωθούν στο Business and Hotel Management School B.H.M.S. στη Λουκέρνη:

Προπτυχιακά Προγράμματα

Δίπλωμα στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Ανώτερο Δίπλωμα στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Πτυχίο ΒΑ στην Παγκόσμια Διοίκηση Επιχειρήσεων
 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

M.Sc. Παγκόσμια Διοίκηση Επιχειρήσεων

MBA Dual Degree


Λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προγράμματα Διοίκησης Ξενοδοχείωνή τις Μαγειρικές Τέχνες

There are different options to get more information.

Get info