Πτυχίο Bachelor στις Μαγειρικές Τέχνες

Το τρίτο και τελευταίο έτος, που οδηγεί στο πτυχίο ΒΑ στις Μαγειρικές Τέχνες, βασίζεται στις ήδη υπάρχουσες μαγειρικές ικανότητες και την εμπειρία των σπουδαστών στο να εμβαθύνουν και να αυξήσουν την πρακτική, την ηγεσία και επιχειρηματικές τους δεξιότητες. Τα κυριότερα σημεία αυτού του τρίτουέτους περιλαμβάνουν τις λειτουργίες διοίκησης και υπηρεσιών τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών πελατείας καθώς και τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των πόρων. Μια νέα ανάπτυξη προϊόντων, η μοριακή κουζίνα, οι εφαρμογές τεχνολογίας και η διοίκηση του προσωπικού στα εργαστήρια, παρέχουν τη σταθερή βάση σε πολλούς τομείς των δεξιοτήτων που αποκτούν οι σπουδαστές πριν πραγματοποιήσουν την τελική πρακτική τους άσκηση και αναλάβουν τις μεταπτυχιακές θέσεις εργασίας τους.

Admission Requirement:

 • B.H.M.S. Higher Diploma or equivalent
 • IELTS 6.0 or equivalent

  FebruaryAugustNovember

  Course FeeApplication FeeShared Standard Accom. 1Meals PlanOperating Expenses2Total Fee CHF
  Bachelor Degree Hospitality/Business or Culinary
  1st Year Diploma24'1005003'6001'8002'50032'500
  2nd Year Higher Diploma25'1005003'6001'8002'50033'500
  3rd Year Bachelor Degree26'1005003'6001'8002'50034'500
   
  M.SC. Dual Degree
  M.Sc. Dual Degree26'1005003'6001'8002'50034'500
   
  MBA Dual Degree
  MBA Dual Degree29'1005003'6001'8002'50037'500
   
  Combined M.Sc. - MBA Degrees
  Combined M.Sc. 42'5005005'4002'7003'00054'000
   
  Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary
  PGD Hospitality/Culinary25'1005003'6001'8002'50033'500
   
  Graduate Certificate
  Graduate Certificate15'700-1'80090050018'900
   
  English Program
  Preparatory English5'600-1'8009005008'800