Πτυχίο Bachelor στις Μαγειρικές Τέχνες

Το τρίτο και τελευταίο έτος, που οδηγεί στο πτυχίο ΒΑ στις Μαγειρικές Τέχνες, βασίζεται στις ήδη υπάρχουσες μαγειρικές ικανότητες και την εμπειρία των σπουδαστών στο να εμβαθύνουν και να αυξήσουν την πρακτική, την ηγεσία και επιχειρηματικές τους δεξιότητες. Τα κυριότερα σημεία αυτού του τρίτουέτους περιλαμβάνουν τις λειτουργίες διοίκησης και υπηρεσιών τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών πελατείας καθώς και τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των πόρων. Μια νέα ανάπτυξη προϊόντων, η μοριακή κουζίνα, οι εφαρμογές τεχνολογίας και η διοίκηση του προσωπικού στα εργαστήρια, παρέχουν τη σταθερή βάση σε πολλούς τομείς των δεξιοτήτων που αποκτούν οι σπουδαστές πριν πραγματοποιήσουν την τελική πρακτική τους άσκηση και αναλάβουν τις μεταπτυχιακές θέσεις εργασίας τους.

Admission Requirement:

 • B.H.M.S. Higher Diploma or equivalent
 • IELTS 6.0 or equivalent

  FebruaryAugust

  Verlangen Sie unsere EU-Preise

  Bachelor Degree Hospitality / Bussiness or Culinary

  1st Year Diploma

  Course Fee25'100
  Application Fee500
  Shared Standard Accomodation 13'600
  Meals Plan1'800
  Operating Expenses 22'500
  Total Fee CHF33'500

  2nd Year Higher Diploma

  Course Fee26'100
  Application Fee500
  Shared Standard Accomodation 13'600
  Meals Plan1'800
  Operating Expenses 22'500
  Total Fee CHF34'500

  3rd Year Higher Diploma

  Course Fee27'100
  Application Fee500
  Shared Standard Accomodation 13'600
  Meals Plan1'800
  Operating Expenses 22'500
  Total Fee CHF35'500

  M.SC. Dual Degree

  M.Sc. Dual Degree

  Course Fee27'100
  Application Fee500
  Shared Standard Accomodation 13'600
  Meals Plan1'800
  Operating Expenses 22'500
  Total Fee CHF35'500

  MBA Dual Degree

  MBA Dual Degree

  Course Fee30'100
  Application Fee500
  Shared Standard Accomodation 13'600
  Meals Plan1'800
  Operating Expenses 22'500
  Total Fee CHF38'500

  Combined M.Sc. - MBA Degrees

  Combined M.Sc.

  Course Fee43'400
  Application Fee500
  Shared Standard Accomodation 15'400
  Meals Plan2'700
  Operating Expenses 23'000
  Total Fee CHF55'000

  Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary

  PGD Hospitality/Culinary

  Course Fee26'100
  Application Fee500
  Shared Standard Accomodation 13'600
  Meals Plan1'800
  Operating Expenses 22'500
  Total Fee CHF34'500

  Graduate Certificate

  Graduate Certificate

  Course Fee15'700
  Application Fee -
  Shared Standard Accomodation 11'800
  Meals Plan900
  Operating Expenses 2500
  Total Fee CHF18'900

  English Program

  Preparatory English

  Course Fee5'600
  Application Fee -
  Shared Standard Accomodation 11'800
  Meals Plan900
  Operating Expenses 2500
  Total Fee CHF8'800
  Course Fee Application Fee Shared Standard Accom. 1 Meals Plan Operating Expenses2 Total Fee CHF
  Bachelor Degree Hospitality/Business or Culinary
  1st Year Diploma 25'100 500 3'600 1'800 2'500 33'500
  2nd Year Higher Diploma 26'100 500 3'600 1'800 2'500 34'500
  3rd Year Bachelor Degree 27'100 500 3'600 1'800 2'500 35'500
   
  M.SC. Dual Degree
  M.Sc. Dual Degree 27'100 500 3'600 1'800 2'500 35'500
   
  MBA Dual Degree
  MBA Dual Degree 30'100 500 3'600 1'800 2'500 38'500
   
  Combined M.Sc. - MBA Degrees
  Combined M.Sc. 43'400 500 5'400 2'700 3'000 55'000
   
  Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary
  PGD Hospitality/Culinary 26'100 500 3'600 1'800 2'500 34'500
   
  Graduate Certificate
  Graduate Certificate 15'700 - 1'800 900 500 18'900
   
  English Program
  Preparatory English 5'600 - 1'800 900 500 8'800