Πτυχίο Bachelor στις Μαγειρικές Τέχνες

Το τρίτο και τελευταίο έτος, που οδηγεί στο πτυχίο ΒΑ στις Μαγειρικές Τέχνες, βασίζεται στις ήδη υπάρχουσες μαγειρικές ικανότητες και την εμπειρία των σπουδαστών στο να εμβαθύνουν και να αυξήσουν την πρακτική, την ηγεσία και επιχειρηματικές τους δεξιότητες. Τα κυριότερα σημεία αυτού του τρίτουέτους περιλαμβάνουν τις λειτουργίες διοίκησης και υπηρεσιών τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών πελατείας καθώς και τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των πόρων. Μια νέα ανάπτυξη προϊόντων, η μοριακή κουζίνα, οι εφαρμογές τεχνολογίας και η διοίκηση του προσωπικού στα εργαστήρια, παρέχουν τη σταθερή βάση σε πολλούς τομείς των δεξιοτήτων που αποκτούν οι σπουδαστές πριν πραγματοποιήσουν την τελική πρακτική τους άσκηση και αναλάβουν τις μεταπτυχιακές θέσεις εργασίας τους.

Admission Requirement:

  • B.H.M.S. Higher Diploma or equivalent
  • IELTS 6.0 or equivalent