Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Απαιτήσεις Εισόδου για το Δίπλωμα

Οι απαιτήσεις εισόδου και για τα δύο προγράμματα διπλώματος που προσφερει η σχολή  B.H.M.S. είναι:

 • Ελάχιστο όριο ηλικίας τα 17 έτη με ολοκληρωμένες τις σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τουλάχιστον τα 11 έτη).
 • Επίπεδο Αγγλικής γλώσσας  IELTS 5.0 ή ισοδύναμο.

Θα πρέπει επίσης:

 1. Να αφοσιωθείτε στα ακαδημαϊκά και πρακτικά μαθήματα και στη δική σας προσωπική ανάπτυξη
 2. Να θέλετε να αποκτήσετε μελλοντική καριέρα σε εποπτικό ρόλο στη διεθνή βιομηχανία της φιλοξενίας
 3. Να επιδείξετε περιέργεια, ανοχή και ευρύτητα πνεύματος απέναντι σε άλλες κουλτούρες
 4. Να ορίσετε ρεαλιστικούς στόχους για το χρονικό διάστημα που θα σπουδάζετε στο B.H.M.S. στην Ελβετία
Απαιτήσεις Εισόδου για το Ανώτερο Δίπλωμα
 • Ελάχιστο όριο ηλικίας τα 18 έτη και ολοκλήρωση σπουδών Διπλώματος του πρώτου έτους (ή ισοδύναμο).
 • Επίπεδο Αγγλικής γλώσσας  IELTS 5.5 ή ισοδύναμο.
Απαιτήσεις Εισόδου για το Πτυχίο Bachelor
 • Ελάχιστο όριο ηλικίας τα 19 έτη κατέχοντας το Ανώτερο Δίπλωμα (ή ισοδύναμο).
 • Οι σπουδαστές εκείνοι των οποίων η μητρική γλώσσα είναι διαφορετική από την Αγγλική, πρέπει να προσκομίσουν τεστ IELTS 6.0 ή ισοδύναμο προκειμένου να λάβουν ειδική προσφορά για την αποδοχή τους από τη σχολή.
Απαιτήσεις Εισόδου για το Πτυχίο Μάστερ
 • Πτυχίο Bachelor σε οποιοδήποτε τομέα σπουδών,
 • ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από τη σχολή B.H.M.S. ή πιστοποιητικό αποφοίτων από το RGU.
 • Επίπεδο Αγγλικής γλώσσας  IELTS 6.0 ή ισοδύναμο.
Απαιτήσεις Εισόδου για το Πτυχίο ΜΒΑ Dual
 • Πτυχίο Bachelor σε οποιοδήποτε τομέα σπουδών,
 • IELTS 6.0 ή ισοδύναμο
 • 2-3 years work experience
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και/ή τις Μαγειρικές Τέχνες 
 • Πτυχίο Associate ή ισοδύναμο.
 • 2-3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας.
 • Επίπεδο Αγγλικής γλώσσας  IELTS 5.0 ή ισοδύναμο.
Διαδικασίες αποδοχής από τη σχολή B.H.M.S.: 8 βήματα