Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

Επισκόπηση του Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων της Σχολής B.H.M.S., είναι σχεδιασμένο για νέους πτυχιούχους με ισοδύναμα πτυχία σε άλλους κλάδους, οι οποίοι επιδιώκουν να αναπτύξουν περαιτέρω τη σταδιοδρομία τους στη βιομηχανία της φιλοξενίας και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τα προσόντα για την παρακολούθηση του προγράμματος M.Sc. στις Διεθνείς Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις που επίσης προσφέρεται από τη ΣχολήB.H.M.S.
Οι σπουδαστές θα εντριφίσουν σε 9 μεταπτυχιακές ενότητες και θα επιλέξουν 7 επιπλέον μαθήματα από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με βάση το ενδιαφέρον, την εμπειρία τους και τους μελλοντικούς στόχους της σταδιοδρομίας τους.

Περίοδος Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης

Μια περίοδος πρακτικής άσκησης 4-6 μηνών αποτελεί αναπόσπαστη ευκαιρία εκμάθησης κατά το μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια της Ελβετικής πρακτικής άσκησης, οι σπουδαστές λαμβάνουν ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές του ύψους των 2.359 ελβετικών φράγκων. Η επίδοση των σπουδαστών και η προσωπική καθώς και η επαγγελματική συμπεριφορά τους θα αξιολογείται από τους εργοδότες τους.

Admission Requirements

  • Associate Degree or equivalent
  • Minimum two years of full-time work experience
  • IELTS 5.0 or equivalent
    OR
  • Bachelor degree in any discipline
  • IELTS 5.0 level or equivalent

FebruaryMayAugustNovember

Postgraduate Diploma PGD in Hospitality Management

The B.H.M.S. Postgraduate Diploma in Hospitality Management program is specifically designed for two target audience who are aspiring to a management career in hospitality industry: degree holders in other fields, with lower English ability, who wish to undertake a foundation program to prepare them for the M.Sc. in International Hospitality Business Management program or make a career move into the international hotel and hospitality industry, and; young adults holding associate degree qualifications and significant work experience who wish to update their qualifications.