Πτυχίο ΒΑ στην Παγκόσμια Διοίκηση Επιχειρήσεων

Πτυχίο Bachelor of Arts 3ου έτους στην Παγκόσμια Διοίκηση Επιχειρήσεωνv

Το πρόγραμμα Bachelor στην Διοίκηση Παγκόσμιων Επιχειρήσεων παρέχει στον φοιτητή ακαδημαϊκά προσόντα και σύνολο δεξιοτήτων που είναι ελκυστικά για πιθανούς εργοδότες σε μια σειρά παγκόσμιων επιχειρηματικών τομέων σε τομείς όπως διεθνείς πωλήσεις και μάρκετινγκ, χρηματοδότηση, τραπεζικές συναλλαγές, ανθρώπινοι πόροι, διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και διοικητικές θέσεις σε κυβερνήσεις και ΜΚΟ.

Admission Requirements:

  • B.H.M.S. Higher Diploma or equivalent
  • IELTS 6.0 or equivalent
     

FebruaryAugustNovember

BA Degree in Global Business Management

The BA in Global Business Management program provides the students with an academic qualification and skill set that is attractive to potential employers across a range of global business sectors in fields such as international sales and marketing, finance and controlling, banking, human resources, operations management, supply chain management and administrative positions in government and NGOs.