Πρακτικη & Εργασια

Το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης στο B.H.M.S., Business and Hotel Management, προσφέρει σταθερή εκπαίδευση και πολλές διαφορετικές ευκαιρίες καριέρας. Η βιομηχανία της φιλοξενίας είναι δυναμική, απαιτητική και απαιτεί καλά ειδικευμένο προσωπικό.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους στην πρακτική άσκηση, οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία ολοκληρώνοντας την πρακτική τους, να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε διάφορους τομείς του κλάδου της φιλοξενίας.

Η εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης στον τομέα της διοίκησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων περιλαμβάνει πολλούς συναρπαστικούς τομείς εργασίας, είναι ευέλικτη και προσφέρει ευκαιρίες εξέλιξης.