Ανώτερο Δίπλωμα στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Ανώτερο Δίπλωμα 2ου έτους στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Αυτό το δεύτερο έτος παρέχει τις γνώσεις που απαιτούνται για την περαιτέρω καριέρα στον παγκόσμιο τουρισμό, τη φιλοξενία και άλλους πολυεθνικούς επιχειρηματικούς τομείς. Οι μαθητές προωθούν την κατανόηση και τις δεξιότητές τους στη διοίκηση επιχειρήσεων με θέματα που περιλαμβάνουν τη λογιστική, τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ καθώς και τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων. Περιλαμβάνει ένα εξάμηνο 20 εβδομάδων συν 4-6 μήνες αμειβόμενη πρακτική άσκηση. Μετά την ολοκλήρωση του διετούς προγράμματος οι φοιτητές της Σχολής B.H.M.S. Business & Hotel Management School αποφασίζουν είτε να ακολουθήσουν το BA στην Διοίκηση Ξενοδοχείων & Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων είτε το BA στην Διοικηση Παγκόσμιων Επιχειρήσεων του τελευταίου έτους.

Admission Requirements:

  • B.H.M.S. Diploma or equivalent
  • IELTS 5.5 or equivalent
     

JanuaryFebruaryAprilMayJulyAugustSeptemberNovember

Higher Diploma in Hospitality Management

This second year provides the knowledge needed to further a career in global tourism, hospitality, and other multi-national business sectors. Students advance their understanding and skills in business management with subjects that include accounting, sales, and marketing as well as human resources management. It comprises one semester of 20 weeks plus a 4-6 month Swiss or international paid training. After completing the two-year program at the B.H.M.S. Business & Hotel Management School students decide either to follow the BA in Hotel & Hospitality Management or the BA in Global Business Management final year pathway.