Αίτηση για Βίζα

Σε περίπτωση που χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε στην Ελβετία, θα πρέπει να κάνετε αίτηση γι' αυτήν ως μέρος της αίτησης εισαγωγής σας στο B.H.M.S.. Χωρίς αυτή δεν θα είστε σε θέση να εισέλθετε στη χώρα για να ξεκινήσετε τις σπουδές σας.

Εάν δεν γνωρίζετε αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε στην Ελβετία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, με τον εκπρόσωπο του B.H.M.S. στη χώρα σας ή με την ελβετική πρεσβεία της χώρας σας.

Η διαδικασία αίτησης και παραλαβής της βίζας μπορεί να διαρκέσει έως και 12 εβδομάδες και αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν θα αποφασίζετε σε ποια περίοδο εισαγωγής θα θέλατε να ξεκινήσετε τις σπουδές σας.

Το γραφείο εισαγωγής του B.H.M.S. ή/και ο τοπικός αντιπρόσωπος του B.H.M.S., θα σας καθοδηγήσει μέσα από αυτή τη διαδικασία και θα σας παρέχει οποιαδήποτε έγγραφα χρειάζεστε για την επιτυχή εισαγωγή σας στη σχολή.