Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Μαγειρικές Τέχνες

Επισκόπηση Προγράμματος
Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα του B.H.M.S. στις Μαγειρικές Τέχνες έχει σχεδιαστεί για κατόχους πτυχίων σε άλλους τομείς, που επιθυμούν να ευθυγραμμίσουν εκ νέου την καριέρα τους στον τομέα της μαγειρικής. Συνδυάζει μια πρακτική προσέγγιση στις μαγειρικές λειτουργίες και τις στοιχειώδεις δεξιότητες προετοιμασίας φαγητού με πιο προηγμένες τεχνικές και δημιουργικότητα στο τελευταίο μέρος του προγράμματος. Οι διευθυντικές δεξιότητες ενισχύονται μέσω βασικών, εφαρμοσμένων μαθημάτων θεωρίας. Τα κυριότερα σημεία του προγράμματος περιλαμβάνουν κλασικές ευρωπαϊκές μεθόδους μαγειρέματος, κοψίματα, ζωμό και σάλτσες ως θεμέλιο λίθο, πριν εξασκήσετε αυτές τις δεξιότητες με διεθνή και σύγχρονα μενού σε ένα εργασιακό περιβάλλον εστιατορίου. Τα βασικά στοιχεία της βιομηχανίας για την ασφάλεια των τροφίμων και τη διατροφή διδάσκονται επίσης κατά την προετοιμασία για την τοποθέτηση των φιοτητών στη βιομηχανία της εστίασης.

Ολοκληρωμένη αμειβόμενη εκπαίδευση στον κλάδο
Μία περίοδος πρακτικής άσκησης 4-6 μηνών είναι μια αναπόσπαστη ευκαιρία μάθησης τόσο στα μεταπτυχιακά όσο και στα μεταπτυχιακά προγράμματα. Κατά τη διάρκεια της ελβετικής πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές λαμβάνουν ακαθάριστο μηνιαίο μισθό 2.303 Ελβετικά Φράγκα (CHF). Η απόδοση, η συμπεριφορά και η επαγγελματική στάση των φοιτητών αξιολογούνται από τους εργοδότες.

Admission Requirements:

  • Associate Degree or equivalent
  • 2-3 years of work experience
  • IELTS 5.0 or equivalent

    JanuaryFebruaryAprilMayJulyAugustSeptemberNovember

    Postgraduate Diploma (PGD) in Culinary Arts

    The B.H.M.S. Postgraduate Diploma in Culinary Arts is designed for degree holders in other fields, wishing to re-align their career into the culinary sector. It combines a hands-on approach to culinary operations and elementary food preparation skills with more advanced techniques and creativity in the latter part of the programme. Managerial skills are enhanced through key, applied theory courses to ensure a balanced conversion award. Highlights of the programme include classic European cooking methods, cuts, stocks and sauces as a foundation stone, before practicing these skills with international and contemporary menus in a working restaurant environment. The industry essentials of food safety and nutrition are also taught in preparation for the students’ industry training placement.