Πτυχίο ΒΑ στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Πτυχίο Bachelor of Arts 3ου έτους στην Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Πτυχίο Bachelor of Arts - Στάδιο Τρίτο

Το πτυχίο ΒΑ στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων παρέχει στους σπουδαστές ακαδημαϊκά προσόντα τα οποία είναι ελκυστικά σε πιθανούς εργοδότες, τις δεξιότητες και την ικανότητα να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, καθώς τους δίνονται και τα απαραίτητα εφόδια που μπορούν να φανούν χρήσιμα στην καριέρα τους στη βιομηχανία της φιλοξενίας. Οι απόφοιτοι μπορούν να γίνουν επιτυχημένοι μάνατζερ και να είναι σε θέση να εργαστούν σε ένα ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων αναψυχής, ξενοδοχείων, θεματικών πάρκων, συνεδρίων, εκθέσεων κλπ. Σε αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται μια ποικιλία μεθόδων διδασκαλίας για τη διευκόλυνση της εκμάθησης. Η βασική γνώση καλύπτεται από διαλέξεις και σεμινάρια που συμπληρώνονται από καθοδηγούμενη ανάγνωση και πρόσθετα υλικά από την εικονική πανεπιστημιούπολη "Moodle". Λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την αξιοποίηση των πιο αποτελεσματικών μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης για κάθε ενότητα.

Αποτελείται από τρεις περιόδους σπουδών των 20 εβδομάδων η κάθε μία και τρεις περιόδους 4-6 μηνών αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στην Ελβετία.

Admission Requirements:

  • B.H.M.S. Higher Diploma or equivalent
  • IELTS 6.0 level or equivalent

FebruaryAugustNovember

Verlangen Sie unsere EU-Preise

Bachelor Degree Hospitality / Bussiness or Culinary

1st Year Diploma

Course Fee25'100
Application Fee500
Shared Standard Accomodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF33'500

2nd Year Higher Diploma

Course Fee26'100
Application Fee500
Shared Standard Accomodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF34'500

3rd Year Higher Diploma

Course Fee27'100
Application Fee500
Shared Standard Accomodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF35'500

M.SC. Dual Degree

M.Sc. Dual Degree

Course Fee27'100
Application Fee500
Shared Standard Accomodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF35'500

MBA Dual Degree

MBA Dual Degree

Course Fee30'100
Application Fee500
Shared Standard Accomodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF38'500

Combined M.Sc. - MBA Degrees

Combined M.Sc.

Course Fee43'400
Application Fee500
Shared Standard Accomodation 15'400
Meals Plan2'700
Operating Expenses 23'000
Total Fee CHF55'000

Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary

PGD Hospitality/Culinary

Course Fee26'100
Application Fee500
Shared Standard Accomodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF34'500

Graduate Certificate

Graduate Certificate

Course Fee15'700
Application Fee -
Shared Standard Accomodation 11'800
Meals Plan900
Operating Expenses 2500
Total Fee CHF18'900

English Program

Preparatory English

Course Fee5'600
Application Fee -
Shared Standard Accomodation 11'800
Meals Plan900
Operating Expenses 2500
Total Fee CHF8'800
Course Fee Application Fee Shared Standard Accom. 1 Meals Plan Operating Expenses2 Total Fee CHF
Bachelor Degree Hospitality/Business or Culinary
1st Year Diploma 25'100 500 3'600 1'800 2'500 33'500
2nd Year Higher Diploma 26'100 500 3'600 1'800 2'500 34'500
3rd Year Bachelor Degree 27'100 500 3'600 1'800 2'500 35'500
 
M.SC. Dual Degree
M.Sc. Dual Degree 27'100 500 3'600 1'800 2'500 35'500
 
MBA Dual Degree
MBA Dual Degree 30'100 500 3'600 1'800 2'500 38'500
 
Combined M.Sc. - MBA Degrees
Combined M.Sc. 43'400 500 5'400 2'700 3'000 55'000
 
Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary
PGD Hospitality/Culinary 26'100 500 3'600 1'800 2'500 34'500
 
Graduate Certificate
Graduate Certificate 15'700 - 1'800 900 500 18'900
 
English Program
Preparatory English 5'600 - 1'800 900 500 8'800