Πτυχίο ΒΑ στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Πτυχίο Bachelor of Arts 3ου έτους στην Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Πτυχίο Bachelor of Arts - Στάδιο Τρίτο

Το πτυχίο ΒΑ στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων παρέχει στους σπουδαστές ακαδημαϊκά προσόντα τα οποία είναι ελκυστικά σε πιθανούς εργοδότες, τις δεξιότητες και την ικανότητα να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, καθώς τους δίνονται και τα απαραίτητα εφόδια που μπορούν να φανούν χρήσιμα στην καριέρα τους στη βιομηχανία της φιλοξενίας. Οι απόφοιτοι μπορούν να γίνουν επιτυχημένοι μάνατζερ και να είναι σε θέση να εργαστούν σε ένα ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων αναψυχής, ξενοδοχείων, θεματικών πάρκων, συνεδρίων, εκθέσεων κλπ. Σε αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται μια ποικιλία μεθόδων διδασκαλίας για τη διευκόλυνση της εκμάθησης. Η βασική γνώση καλύπτεται από διαλέξεις και σεμινάρια που συμπληρώνονται από καθοδηγούμενη ανάγνωση και πρόσθετα υλικά από την εικονική πανεπιστημιούπολη "Moodle". Λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την αξιοποίηση των πιο αποτελεσματικών μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης για κάθε ενότητα.

Αποτελείται από τρεις περιόδους σπουδών των 20 εβδομάδων η κάθε μία και τρεις περιόδους 4-6 μηνών αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στην Ελβετία.

Admission Requirements:

  • B.H.M.S. Higher Diploma or equivalent
  • IELTS 6.0 level or equivalent

FebruaryAugustNovember

Verlangen Sie unsere EU-Preise

Bachelor Degree Hospitality / Business or Culinary

1st Year Diploma

Course Fee26'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF34'500

2nd Year Higher Diploma

Course Fee27'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF35'500

3rd Year Bachelor Diploma

Course Fee28'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF36'500

M.SC. Dual Degree

M.Sc. Dual Degree

Course Fee28'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF36'500

MBA Dual Degree

MBA Dual Degree

Course Fee31'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF39'500

Combined M.Sc. - MBA Degrees

Combined M.Sc.

Course Fee44'400
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 15'400
Meals Plan2'700
Operating Expenses 23'000
Total Fee CHF56'000

Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary

PGD Hospitality/Culinary

Course Fee27'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF35'500

Graduate Certificate

Graduate Certificate

Course Fee16'700
Application Fee -
Shared Standard Accommodation 11'800
Meals Plan900
Operating Expenses 2500
Total Fee CHF19'900

English Program

Preparatory English

Course Fee5'600
Application Fee -
Shared Standard Accommodation 11'800
Meals Plan900
Operating Expenses 2500
Total Fee CHF8'800
Course Fee Application Fee Shared Standard Accom. 1 Meals Plan Operating Expenses2 Total Fee CHF
Bachelor Degree Hospitality/Business or Culinary
1st Year Diploma 26'100 500 3'600 1'800 2'500 34'500
2nd Year Higher Diploma 27'100 500 3'600 1'800 2'500 35'500
3rd Year Bachelor Degree 28'100 500 3'600 1'800 2'500 36'500
 
M.SC. Dual Degree
M.Sc. Dual Degree 28'100 500 3'600 1'800 2'500 36'500
 
MBA Dual Degree
MBA Dual Degree 31'100 500 3'600 1'800 2'500 39'500
 
Combined M.Sc. - MBA Degrees
Combined M.Sc. 44'400 500 5'400 2'700 3'000 56'000
 
Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary
PGD Hospitality/Culinary 27'100 500 3'600 1'800 2'500 35'500
 
Graduate Certificate
Graduate Certificate 16'700 - 1'800 900 500 19'900
 
English Program
Preparatory English 5'600 - 1'800 900 500 8'800

BA Degree Hotel & Hospitality Management

The BA in Hotel and Hospitality Management programme provides students with an academic qualification that is attractive to potential employers: the skills and ability to enter the working world and a ‹tool box› that can be applied to a range of careers in the hospitality industry. Graduates who wish to obtain a hotel management career may become accomplished managers, capable of working across a range of public and private enterprises including leisure facilities, hotels, theme parks, conferences, exhibitions and event management.