Πτυχίο ΒΑ στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Πτυχίο Bachelor of Arts 3ου έτους στην Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Πτυχίο Bachelor of Arts - Στάδιο Τρίτο

Το πτυχίο ΒΑ στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων παρέχει στους σπουδαστές ακαδημαϊκά προσόντα τα οποία είναι ελκυστικά σε πιθανούς εργοδότες, τις δεξιότητες και την ικανότητα να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, καθώς τους δίνονται και τα απαραίτητα εφόδια που μπορούν να φανούν χρήσιμα στην καριέρα τους στη βιομηχανία της φιλοξενίας. Οι απόφοιτοι μπορούν να γίνουν επιτυχημένοι μάνατζερ και να είναι σε θέση να εργαστούν σε ένα ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων αναψυχής, ξενοδοχείων, θεματικών πάρκων, συνεδρίων, εκθέσεων κλπ. Σε αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται μια ποικιλία μεθόδων διδασκαλίας για τη διευκόλυνση της εκμάθησης. Η βασική γνώση καλύπτεται από διαλέξεις και σεμινάρια που συμπληρώνονται από καθοδηγούμενη ανάγνωση και πρόσθετα υλικά από την εικονική πανεπιστημιούπολη "Moodle". Λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την αξιοποίηση των πιο αποτελεσματικών μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης για κάθε ενότητα.

Αποτελείται από τρεις περιόδους σπουδών των 20 εβδομάδων η κάθε μία και τρεις περιόδους 4-6 μηνών αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στην Ελβετία.

Admission Requirements:

  • B.H.M.S. Higher Diploma or equivalent
  • IELTS 6.0 level or equivalent

FebruaryAugustNovember

Course FeeApplication FeeShared Standard Accom. 1Meals PlanOperating Expenses2Total Fee CHF
Bachelor Degree Hospitality/Business or Culinary
1st Year Diploma24'1005003'6001'8002'50032'500
2nd Year Higher Diploma25'1005003'6001'8002'50033'500
3rd Year Bachelor Degree26'1005003'6001'8002'50034'500
 
M.SC. Dual Degree
M.Sc. Dual Degree26'1005003'6001'8002'50034'500
 
MBA Dual Degree
MBA Dual Degree29'1005003'6001'8002'50037'500
 
Combined M.Sc. - MBA Degrees
Combined M.Sc. 42'5005005'4002'7003'00054'000
 
Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary
PGD Hospitality/Culinary25'1005003'6001'8002'50033'500
 
Graduate Certificate
Graduate Certificate15'700-1'80090050018'900
 
English Program
Preparatory English5'600-1'8009005008'800