Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό στη Ξενοδοχειακή Διοίκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Επισκόπηση του Προγράμματος
Το Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό στη Διεθνή Ξενοδοχειακή Διοίκηση και  Διοίκηση Επιχειρήσεων, είναι ένα πρόγραμμα-γέφυρα, που προσφέρεται σε εκείνους που δεν κατέχουν κάποιο πτυχίο Bachelor και αποσκοπεί στην επαγγελματική τους ανέλιξη και στην απόκτηση προσόντων για την παρακολούθηση των σπουδών για το Πτυχίο M.Sc. στη Διεθνή Ξενοδοχειακή Διοίκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Αυτό το πρόγραμμα, παρέχει τη βάση για να εξερευνήσετε τις σύγχρονες τάσεις και τα διαχειριστικά ζητήματα της βιομηχανίας της φιλοξενίας. Οι σπουδαστές θα έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα, που ειναι ένα από τα βασικά κλειδιά που επηρεάζουν τη βιομηχανία, καθώς και συγκεκριμένες επιχειρηματικές δεξιότητές τους στους τομείς του μάρκετινγκ και των οικονομικών.

Admission Requirements

  • Associate Degree or equivalent
  • 2-3 years work experience
  • IELTS 5.0 or equivalent

FebruaryAugustNovember

Course FeeApplication FeeShared Standard Accom. 1Meals PlanOperating Expenses2Total Fee CHF
Bachelor Degree Hospitality/Business or Culinary
1st Year Diploma24'1005003'6001'8002'50032'500
2nd Year Higher Diploma25'1005003'6001'8002'50033'500
3rd Year Bachelor Degree26'1005003'6001'8002'50034'500
 
M.SC. Dual Degree
M.Sc. Dual Degree26'1005003'6001'8002'50034'500
 
MBA Dual Degree
MBA Dual Degree29'1005003'6001'8002'50037'500
 
Combined M.Sc. - MBA Degrees
Combined M.Sc. 42'5005005'4002'7003'00054'000
 
Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary
PGD Hospitality/Culinary25'1005003'6001'8002'50033'500
 
Graduate Certificate
Graduate Certificate15'700-1'80090050018'900
 
English Program
Preparatory English5'600-1'8009005008'800