Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό στη Ξενοδοχειακή Διοίκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Επισκόπηση του Προγράμματος
Το Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό στη Διεθνή Ξενοδοχειακή Διοίκηση και  Διοίκηση Επιχειρήσεων, είναι ένα πρόγραμμα-γέφυρα, που προσφέρεται σε εκείνους που δεν κατέχουν κάποιο πτυχίο Bachelor και αποσκοπεί στην επαγγελματική τους ανέλιξη και στην απόκτηση προσόντων για την παρακολούθηση των σπουδών για το Πτυχίο M.Sc. στη Διεθνή Ξενοδοχειακή Διοίκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Αυτό το πρόγραμμα, παρέχει τη βάση για να εξερευνήσετε τις σύγχρονες τάσεις και τα διαχειριστικά ζητήματα της βιομηχανίας της φιλοξενίας. Οι σπουδαστές θα έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα, που ειναι ένα από τα βασικά κλειδιά που επηρεάζουν τη βιομηχανία, καθώς και συγκεκριμένες επιχειρηματικές δεξιότητές τους στους τομείς του μάρκετινγκ και των οικονομικών.

Admission Requirements

  • Associate Degree or equivalent
  • 2-3 years work experience
  • IELTS 6.0 or equivalent

FebruaryAugustNovember

Verlangen Sie unsere EU-Preise

Bachelor Degree Hospitality / Business or Culinary

1st Year Diploma

Course Fee26'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF34'500

2nd Year Higher Diploma

Course Fee27'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF35'500

3rd Year Bachelor Diploma

Course Fee28'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF36'500

M.SC. Dual Degree

M.Sc. Dual Degree

Course Fee28'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF36'500

MBA Dual Degree

MBA Dual Degree

Course Fee31'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF39'500

Combined M.Sc. - MBA Degrees

Combined M.Sc.

Course Fee44'400
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 15'400
Meals Plan2'700
Operating Expenses 23'000
Total Fee CHF56'000

Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary

PGD Hospitality/Culinary

Course Fee27'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF35'500

Graduate Certificate

Graduate Certificate

Course Fee16'700
Application Fee -
Shared Standard Accommodation 11'800
Meals Plan900
Operating Expenses 2500
Total Fee CHF19'900

English Program

Preparatory English

Course Fee5'600
Application Fee -
Shared Standard Accommodation 11'800
Meals Plan900
Operating Expenses 2500
Total Fee CHF8'800
Course Fee Application Fee Shared Standard Accom. 1 Meals Plan Operating Expenses2 Total Fee CHF
Bachelor Degree Hospitality/Business or Culinary
1st Year Diploma 26'100 500 3'600 1'800 2'500 34'500
2nd Year Higher Diploma 27'100 500 3'600 1'800 2'500 35'500
3rd Year Bachelor Degree 28'100 500 3'600 1'800 2'500 36'500
 
M.SC. Dual Degree
M.Sc. Dual Degree 28'100 500 3'600 1'800 2'500 36'500
 
MBA Dual Degree
MBA Dual Degree 31'100 500 3'600 1'800 2'500 39'500
 
Combined M.Sc. - MBA Degrees
Combined M.Sc. 44'400 500 5'400 2'700 3'000 56'000
 
Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary
PGD Hospitality/Culinary 27'100 500 3'600 1'800 2'500 35'500
 
Graduate Certificate
Graduate Certificate 16'700 - 1'800 900 500 19'900
 
English Program
Preparatory English 5'600 - 1'800 900 500 8'800

Graduate Certificate

The Graduate Certificate offers candidates without a Bachelor, a progression route in the M.Sc. programs. Students will study 4 core modules at an advanced level over a 3-month period, and upon successful completion, will progress to the M.Sc. International Hospitality Business Management or M.Sc. Global Business Management.