Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

Επισκόπηση του Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων της Σχολής B.H.M.S., είναι σχεδιασμένο για νέους πτυχιούχους με ισοδύναμα πτυχία σε άλλους κλάδους, οι οποίοι επιδιώκουν να αναπτύξουν περαιτέρω τη σταδιοδρομία τους στη βιομηχανία της φιλοξενίας και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τα προσόντα για την παρακολούθηση του προγράμματος M.Sc. στις Διεθνείς Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις που επίσης προσφέρεται από τη ΣχολήB.H.M.S.
Οι σπουδαστές θα εντριφίσουν σε 9 μεταπτυχιακές ενότητες και θα επιλέξουν 7 επιπλέον μαθήματα από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με βάση το ενδιαφέρον, την εμπειρία τους και τους μελλοντικούς στόχους της σταδιοδρομίας τους.

Περίοδος Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης

Μια περίοδος πρακτικής άσκησης 4-6 μηνών αποτελεί αναπόσπαστη ευκαιρία εκμάθησης κατά το μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια της Ελβετικής πρακτικής άσκησης, οι σπουδαστές λαμβάνουν ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές του ύψους των 2.212 ελβετικών φράγκων. Η επίδοση των σπουδαστών και η προσωπική καθώς και η επαγγελματική συμπεριφορά τους θα αξιολογείται από τους εργοδότες τους.

Dual Award (υπόκειται σε επικύρωση)

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των τεσσάρων ενοτήτων του Πανεπιστημίου Robert Gordon, οι σπουδαστές δικαιούνται θα λάβουν ένα Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό στη Διοίκηση Φιλοξενίας  από το Πανεπιστήμιο Robert Gordon University ως διπλό βραβείο.

Admission Requirements

  • Associate Degree or equivalent
  • 2-3 years work experience
  • IELTS 5.0 or equivalent

FebruaryMayAugustNovember

Course FeeApplication FeeShared Standard Accom. 1Meals PlanOperating Expenses2Total Fee CHF
Bachelor Degree Hospitality/Business or Culinary
1st Year Diploma24'1005003'6001'8002'50032'500
2nd Year Higher Diploma25'1005003'6001'8002'50033'500
3rd Year Bachelor Degree26'1005003'6001'8002'50034'500
 
M.SC. Dual Degree
M.Sc. Dual Degree26'1005003'6001'8002'50034'500
 
MBA Dual Degree
MBA Dual Degree29'1005003'6001'8002'50037'500
 
Combined M.Sc. - MBA Degrees
Combined M.Sc. 42'5005005'4002'7003'00054'000
 
Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary
PGD Hospitality/Culinary25'1005003'6001'8002'50033'500
 
Graduate Certificate
Graduate Certificate15'700-1'80090050018'900
 
English Program
Preparatory English5'600-1'8009005008'800