Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

Επισκόπηση του Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων της Σχολής B.H.M.S., είναι σχεδιασμένο για νέους πτυχιούχους με ισοδύναμα πτυχία σε άλλους κλάδους, οι οποίοι επιδιώκουν να αναπτύξουν περαιτέρω τη σταδιοδρομία τους στη βιομηχανία της φιλοξενίας και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τα προσόντα για την παρακολούθηση του προγράμματος M.Sc. στις Διεθνείς Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις που επίσης προσφέρεται από τη ΣχολήB.H.M.S.
Οι σπουδαστές θα εντριφίσουν σε 9 μεταπτυχιακές ενότητες και θα επιλέξουν 7 επιπλέον μαθήματα από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με βάση το ενδιαφέρον, την εμπειρία τους και τους μελλοντικούς στόχους της σταδιοδρομίας τους.

Περίοδος Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης

Μια περίοδος πρακτικής άσκησης 4-6 μηνών αποτελεί αναπόσπαστη ευκαιρία εκμάθησης κατά το μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια της Ελβετικής πρακτικής άσκησης, οι σπουδαστές λαμβάνουν ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές του ύψους των 2.216 ελβετικών φράγκων. Η επίδοση των σπουδαστών και η προσωπική καθώς και η επαγγελματική συμπεριφορά τους θα αξιολογείται από τους εργοδότες τους.

Dual Award (υπόκειται σε επικύρωση)

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των τεσσάρων ενοτήτων του Πανεπιστημίου Robert Gordon, οι σπουδαστές δικαιούνται θα λάβουν ένα Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό στη Διοίκηση Φιλοξενίας  από το Πανεπιστήμιο Robert Gordon University ως διπλό βραβείο.

Admission Requirements

  • Associate Degree or equivalent
  • 2-3 years work experience
  • IELTS 5.0 or equivalent

FebruaryMayAugustNovember

Verlangen Sie unsere EU-Preise

Bachelor Degree Hospitality / Business or Culinary

1st Year Diploma

Course Fee26'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF34'500

2nd Year Higher Diploma

Course Fee27'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF35'500

3rd Year Bachelor Diploma

Course Fee28'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF36'500

M.SC. Dual Degree

M.Sc. Dual Degree

Course Fee28'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF36'500

MBA Dual Degree

MBA Dual Degree

Course Fee31'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF39'500

Combined M.Sc. - MBA Degrees

Combined M.Sc.

Course Fee44'400
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 15'400
Meals Plan2'700
Operating Expenses 23'000
Total Fee CHF56'000

Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary

PGD Hospitality/Culinary

Course Fee27'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF35'500

Graduate Certificate

Graduate Certificate

Course Fee16'700
Application Fee -
Shared Standard Accommodation 11'800
Meals Plan900
Operating Expenses 2500
Total Fee CHF19'900

English Program

Preparatory English

Course Fee5'600
Application Fee -
Shared Standard Accommodation 11'800
Meals Plan900
Operating Expenses 2500
Total Fee CHF8'800
Course Fee Application Fee Shared Standard Accom. 1 Meals Plan Operating Expenses2 Total Fee CHF
Bachelor Degree Hospitality/Business or Culinary
1st Year Diploma 26'100 500 3'600 1'800 2'500 34'500
2nd Year Higher Diploma 27'100 500 3'600 1'800 2'500 35'500
3rd Year Bachelor Degree 28'100 500 3'600 1'800 2'500 36'500
 
M.SC. Dual Degree
M.Sc. Dual Degree 28'100 500 3'600 1'800 2'500 36'500
 
MBA Dual Degree
MBA Dual Degree 31'100 500 3'600 1'800 2'500 39'500
 
Combined M.Sc. - MBA Degrees
Combined M.Sc. 44'400 500 5'400 2'700 3'000 56'000
 
Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary
PGD Hospitality/Culinary 27'100 500 3'600 1'800 2'500 35'500
 
Graduate Certificate
Graduate Certificate 16'700 - 1'800 900 500 19'900
 
English Program
Preparatory English 5'600 - 1'800 900 500 8'800

Postgraduate Diploma PGD in Hospitality Management

The B.H.M.S. Postgraduate Diploma in Hospitality Management program is specifically designed for two target audience who are aspiring to a management career in hospitality industry: degree holders in other fields, with lower English ability, who wish to undertake a foundation program to prepare them for the M.Sc. in International Hospitality Business Management program or make a career move into the international hotel and hospitality industry, and; young adults holding associate degree qualifications and significant work experience who wish to update their qualifications.