Δίπλωμα στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Δίπλωμα 1ου έτους στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Πτυχίο Bachelor of Arts - Στάδιο Πρώτο

Αυτό το μονοετές πρόγραμμα ανήκει στην πρώτη 12-μηνη εισαγωγική εντατική περίοδο του προγράμματος Bachelor of Arts το οποίο έχει σχεδιαστεί για εκείνους που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχουν ως στόχο να αποκτήσουν μια καριέρα στο χώρο της φιλοξενίας και του τουρισμού. Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους σπουδαστές μία ευρεία κατανόηση των επιχειρησιακών πτυχών της διεθνούς ξενοδοχειακής βιομηχανίας καθώς και τη γνώση των βασικών αρχών που εμπεριέχονται.

Αποτελείται από μία περιόδο μελέτης 20 εβδομάδων και μια επιπλέον περίοδο 4-6 μηνών αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στην Ελβετία.

Στόχος του Προγράμματος:

Το Δίπλωμα του B.H.M.S. στο πρόγραμμα Διοίκησης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων είναι ειδικά σχεδιασμένο για νέους ενήλικες που επιθυμούν να εισέλθουν στον διεθνή ξενοδοχειακό τομέα και στον τομέα της φιλοξενίας και οι οποίοι προσβλέπουν σε μια διοικητική καριέρα στον κλάδο αυτό.

Το πρόγραμμα προσφέρει στους σπουδαστές ακαδημαϊκή εκπαίδευση μαζί με επαγγελματική κατάρτιση μέσω της πρακτικής άσκησης. Αυτό προσδίδει σημαντική αξία και κύρος, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τους εργοδότες σε όλο τον κόσμο. Μπορεί επίσης να ωφελήσει εκείνους που θέλουν να αποκτήσουν την απαραίτητη εξειδικευμένη γνώση εάν επιθυμούν να αποκτήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Οι σπουδαστές αποκτούν γνώσεις σχετικά με το σερβίρισμα των φαγητών και την παραγωγή τους ενώ παράλληλα σπουδάζουν ένα πλήθος ακαδημαϊκών κλάδων, περιλαμβανομένων και των ξένων γλωσσών. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι ελβετικές αρετές όπως η πειθαρχία, η χρονική ακρίβεια, η ηθική και η υγιεινή  ενθαρρύνονται καθώς παίζουν σημαντικό ρόλο και είναι μεγάλης σπουδαιότητας όσο και οι ακαδημαϊκές και πρακτικές ικανότητες οι οποίες διασφαλίζουν μια επιτυχημένη καριέρα.

Admission Requirements:

  • Secondary school's diploma
  • IELTS 5.0 or equivalent
  • Minimum 17 years of age

JanuaryFebruaryAprilMayJulyAugustSeptemberNovember

Verlangen Sie unsere EU-Preise

Bachelor Degree Hospitality / Business or Culinary

1st Year Diploma

Course Fee26'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF34'500

2nd Year Higher Diploma

Course Fee27'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF35'500

3rd Year Bachelor Diploma

Course Fee28'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF36'500

M.SC. Dual Degree

M.Sc. Dual Degree

Course Fee28'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF36'500

MBA Dual Degree

MBA Dual Degree

Course Fee31'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF39'500

Combined M.Sc. - MBA Degrees

Combined M.Sc.

Course Fee44'400
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 15'400
Meals Plan2'700
Operating Expenses 23'000
Total Fee CHF56'000

Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary

PGD Hospitality/Culinary

Course Fee27'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF35'500

Graduate Certificate

Graduate Certificate

Course Fee16'700
Application Fee -
Shared Standard Accommodation 11'800
Meals Plan900
Operating Expenses 2500
Total Fee CHF19'900

English Program

Preparatory English

Course Fee5'600
Application Fee -
Shared Standard Accommodation 11'800
Meals Plan900
Operating Expenses 2500
Total Fee CHF8'800
Course Fee Application Fee Shared Standard Accom. 1 Meals Plan Operating Expenses2 Total Fee CHF
Bachelor Degree Hospitality/Business or Culinary
1st Year Diploma 26'100 500 3'600 1'800 2'500 34'500
2nd Year Higher Diploma 27'100 500 3'600 1'800 2'500 35'500
3rd Year Bachelor Degree 28'100 500 3'600 1'800 2'500 36'500
 
M.SC. Dual Degree
M.Sc. Dual Degree 28'100 500 3'600 1'800 2'500 36'500
 
MBA Dual Degree
MBA Dual Degree 31'100 500 3'600 1'800 2'500 39'500
 
Combined M.Sc. - MBA Degrees
Combined M.Sc. 44'400 500 5'400 2'700 3'000 56'000
 
Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary
PGD Hospitality/Culinary 27'100 500 3'600 1'800 2'500 35'500
 
Graduate Certificate
Graduate Certificate 16'700 - 1'800 900 500 19'900
 
English Program
Preparatory English 5'600 - 1'800 900 500 8'800

Diploma in Hospitality Management

This one-year program is designed for those who have completed their secondary education and are looking for a career in the hospitality/tourism industry or the international business sector and wish to study in Switzerland. The program has a dual focus on developing a broad understanding of the operational aspects of the international hotel industry and building knowledge of key business and management principles. It comprises of one semester of 20 weeks plus 4-6 months paid internship in Switzerland or overseas.