Ανώτερο Δίπλωμα στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Ανώτερο Δίπλωμα 2ου έτους στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Πτυχίο Bachelor of Arts - Στάδιο Δεύτερο

Αυτό το πρόγραμμα του δεύτερου έτους σπουδών, παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για να ξεκινήσετε την καριέρα σας στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας. Οι σπουδαστές ασχολούνται με θέματα διοίκησης των επιχειρήσεων και περιλαμβάνονται μαθήματα όπως η λογιστική, οι πωλήσεις και το μάρκετινγκ καθώς και η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Για τους σπουδαστές που επιθυμούν διεθνή επαγγελματική τοποθέτηση, αυτό το πρόγραμμα είναι ό,τι ακριβώς χρειάζονται.

Αποτελείται από δύο περιόδους σπουδών 20 εβδομάδων η κάθε μία και δύο περιόδους 4-6 μηνών αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στην Ελβετία. Το πρόγραμμα αυτό απαιτείται να ολοκληρωθεί προκειμένου να συνεχίσετε τις σπουδές σας στο τρίτο έτος.

Admission Requirements:

  • B.H.M.S. Diploma or equivalent
  • IELTS 5.5 or equivalent
     

JanuaryFebruaryAprilMayJulyAugustSeptemberNovember

Verlangen Sie unsere EU-Preise

Bachelor Degree Hospitality / Business or Culinary

1st Year Diploma

Course Fee26'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF34'500

2nd Year Higher Diploma

Course Fee27'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF35'500

3rd Year Bachelor Diploma

Course Fee28'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF36'500

M.SC. Dual Degree

M.Sc. Dual Degree

Course Fee28'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF36'500

MBA Dual Degree

MBA Dual Degree

Course Fee31'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF39'500

Combined M.Sc. - MBA Degrees

Combined M.Sc.

Course Fee44'400
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 15'400
Meals Plan2'700
Operating Expenses 23'000
Total Fee CHF56'000

Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary

PGD Hospitality/Culinary

Course Fee27'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF35'500

Graduate Certificate

Graduate Certificate

Course Fee16'700
Application Fee -
Shared Standard Accommodation 11'800
Meals Plan900
Operating Expenses 2500
Total Fee CHF19'900

English Program

Preparatory English

Course Fee5'600
Application Fee -
Shared Standard Accommodation 11'800
Meals Plan900
Operating Expenses 2500
Total Fee CHF8'800
Course Fee Application Fee Shared Standard Accom. 1 Meals Plan Operating Expenses2 Total Fee CHF
Bachelor Degree Hospitality/Business or Culinary
1st Year Diploma 26'100 500 3'600 1'800 2'500 34'500
2nd Year Higher Diploma 27'100 500 3'600 1'800 2'500 35'500
3rd Year Bachelor Degree 28'100 500 3'600 1'800 2'500 36'500
 
M.SC. Dual Degree
M.Sc. Dual Degree 28'100 500 3'600 1'800 2'500 36'500
 
MBA Dual Degree
MBA Dual Degree 31'100 500 3'600 1'800 2'500 39'500
 
Combined M.Sc. - MBA Degrees
Combined M.Sc. 44'400 500 5'400 2'700 3'000 56'000
 
Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary
PGD Hospitality/Culinary 27'100 500 3'600 1'800 2'500 35'500
 
Graduate Certificate
Graduate Certificate 16'700 - 1'800 900 500 19'900
 
English Program
Preparatory English 5'600 - 1'800 900 500 8'800

Higher Diploma in Hospitality Management

This second year provides the knowledge needed to further a career in global tourism, hospitality, and other multi-national business sectors. Students advance their understanding and skills in business management with subjects that include accounting, sales, and marketing as well as human resources management. It comprises one semester of 20 weeks plus a 4-6 month Swiss or international paid training. After completing the two-year program at the B.H.M.S. Business & Hotel Management School students decide either to follow the BA in Hotel & Hospitality Management or the BA in Global Business Management final year pathway.