Πτυχίο ΒΑ στην Παγκόσμια Διοίκηση Επιχειρήσεων

Πτυχίο Bachelor of Arts 3ου έτους στην Παγκόσμια Διοίκηση Επιχειρήσεωνv

Πτυχίο Bachelor of Arts – Στάδιο Τρίτο

Το πρόγραμμα BA στην Παγκόσμια Διοίκηση Επιχειρήσεων παρέχει στους σπουδαστές τα ακαδημαϊκά προσόντα και τις δεξιότητες που είναι ελκυστικά στους πιθανούς εργοδότες σε όλο το φάσμα των παγκόσμιων επιχειρηματικών τομέων και σε τομείς όπως οι διεθνείς πωλήσεις και το μάρκετινγκ, τα οικονομικά και ο έλεγχος, τα τραπεζικά, οι ανθρώπινοι πόροι κ.ά. Οι απόφοιτοι μπορούν να γίνουν επιτυχημένα διευθυντικά στελέχη σε τομείς όπως η γενική διοίκηση, η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού και των θέσεων διοίκησης σε κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Στο πρόγραμμα χρησιμοποιείται μια σειρά μεθόδων διδασκαλίας οι οποίες διευκολύνουν τη μάθηση. Βασικές γνώσεις καλύπτονται από διαλέξεις και σεμινάρια που υποστηρίζονται από καθοδηγούμενη ανάγνωση και πρόσθετα υλικά από την εικονική πανεπιστημιούπολη "Blackboard". Λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για να χρησιμοποιείται η πιο αποτελεσματική μέθοδος διδασκαλίας και αξιολόγησης για κάθε ενότητα.

Το τελευταίο έτος των σπουδών αποτελείται από μια περίοδο 20 εβδομάδων και επιπλέον 4-6 μήνες αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στην Ελβετία ή στο εξωτερικό.

Admission Requirements:

  • B.H.M.S. Higher Diploma or equivalent
  • IELTS 6.0 or equivalent
     

FebruaryAugustNovember

Course FeeApplication FeeShared Standard Accom. 1Meals PlanOperating Expenses2Total Fee CHF
Bachelor Degree Hospitality/Business or Culinary
1st Year Diploma24'1005003'6001'8002'50032'500
2nd Year Higher Diploma25'1005003'6001'8002'50033'500
3rd Year Bachelor Degree26'1005003'6001'8002'50034'500
 
M.SC. Dual Degree
M.Sc. Dual Degree26'1005003'6001'8002'50034'500
 
MBA Dual Degree
MBA Dual Degree29'1005003'6001'8002'50037'500
 
Combined M.Sc. - MBA Degrees
Combined M.Sc. 42'5005005'4002'7003'00054'000
 
Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary
PGD Hospitality/Culinary25'1005003'6001'8002'50033'500
 
Graduate Certificate
Graduate Certificate15'700-1'80090050018'900
 
English Program
Preparatory English5'600-1'8009005008'800