Πτυχίο ΒΑ στην Παγκόσμια Διοίκηση Επιχειρήσεων

Πτυχίο Bachelor of Arts 3ου έτους στην Παγκόσμια Διοίκηση Επιχειρήσεωνv

Πτυχίο Bachelor of Arts – Στάδιο Τρίτο

Το πρόγραμμα BA στην Παγκόσμια Διοίκηση Επιχειρήσεων παρέχει στους σπουδαστές τα ακαδημαϊκά προσόντα και τις δεξιότητες που είναι ελκυστικά στους πιθανούς εργοδότες σε όλο το φάσμα των παγκόσμιων επιχειρηματικών τομέων και σε τομείς όπως οι διεθνείς πωλήσεις και το μάρκετινγκ, τα οικονομικά και ο έλεγχος, τα τραπεζικά, οι ανθρώπινοι πόροι κ.ά. Οι απόφοιτοι μπορούν να γίνουν επιτυχημένα διευθυντικά στελέχη σε τομείς όπως η γενική διοίκηση, η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού και των θέσεων διοίκησης σε κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Στο πρόγραμμα χρησιμοποιείται μια σειρά μεθόδων διδασκαλίας οι οποίες διευκολύνουν τη μάθηση. Βασικές γνώσεις καλύπτονται από διαλέξεις και σεμινάρια που υποστηρίζονται από καθοδηγούμενη ανάγνωση και πρόσθετα υλικά από την εικονική πανεπιστημιούπολη "Blackboard". Λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για να χρησιμοποιείται η πιο αποτελεσματική μέθοδος διδασκαλίας και αξιολόγησης για κάθε ενότητα.

Το τελευταίο έτος των σπουδών αποτελείται από μια περίοδο 20 εβδομάδων και επιπλέον 4-6 μήνες αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στην Ελβετία ή στο εξωτερικό.

Admission Requirements:

  • B.H.M.S. Higher Diploma or equivalent
  • IELTS 6.0 or equivalent
     

FebruaryAugustNovember

Verlangen Sie unsere EU-Preise

Bachelor Degree Hospitality / Business or Culinary

1st Year Diploma

Course Fee26'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF34'500

2nd Year Higher Diploma

Course Fee27'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF35'500

3rd Year Bachelor Diploma

Course Fee28'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF36'500

M.SC. Dual Degree

M.Sc. Dual Degree

Course Fee28'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF36'500

MBA Dual Degree

MBA Dual Degree

Course Fee31'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF39'500

Combined M.Sc. - MBA Degrees

Combined M.Sc.

Course Fee44'400
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 15'400
Meals Plan2'700
Operating Expenses 23'000
Total Fee CHF56'000

Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary

PGD Hospitality/Culinary

Course Fee27'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF35'500

Graduate Certificate

Graduate Certificate

Course Fee16'700
Application Fee -
Shared Standard Accommodation 11'800
Meals Plan900
Operating Expenses 2500
Total Fee CHF19'900

English Program

Preparatory English

Course Fee5'600
Application Fee -
Shared Standard Accommodation 11'800
Meals Plan900
Operating Expenses 2500
Total Fee CHF8'800
Course Fee Application Fee Shared Standard Accom. 1 Meals Plan Operating Expenses2 Total Fee CHF
Bachelor Degree Hospitality/Business or Culinary
1st Year Diploma 26'100 500 3'600 1'800 2'500 34'500
2nd Year Higher Diploma 27'100 500 3'600 1'800 2'500 35'500
3rd Year Bachelor Degree 28'100 500 3'600 1'800 2'500 36'500
 
M.SC. Dual Degree
M.Sc. Dual Degree 28'100 500 3'600 1'800 2'500 36'500
 
MBA Dual Degree
MBA Dual Degree 31'100 500 3'600 1'800 2'500 39'500
 
Combined M.Sc. - MBA Degrees
Combined M.Sc. 44'400 500 5'400 2'700 3'000 56'000
 
Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary
PGD Hospitality/Culinary 27'100 500 3'600 1'800 2'500 35'500
 
Graduate Certificate
Graduate Certificate 16'700 - 1'800 900 500 19'900
 
English Program
Preparatory English 5'600 - 1'800 900 500 8'800

BA Degree in Global Business Management

The BA in Global Business Management program provides the students with an academic qualification and skill set that is attractive to potential employers across a range of global business sectors in fields such as international sales and marketing, finance and controlling, banking, human resources, operations management, supply chain management and administrative positions in government and NGOs.