Δίπλωμα στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Δίπλωμα 1ου έτους στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Πτυχίο Bachelor of Arts - Στάδιο Πρώτο

Αυτό το μονοετές πρόγραμμα ανήκει στην πρώτη 12-μηνη εισαγωγική εντατική περίοδο του προγράμματος Bachelor of Arts το οποίο έχει σχεδιαστεί για εκείνους που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχουν ως στόχο να αποκτήσουν μια καριέρα στο χώρο της φιλοξενίας και του τουρισμού. Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους σπουδαστές μία ευρεία κατανόηση των επιχειρησιακών πτυχών της διεθνούς ξενοδοχειακής βιομηχανίας καθώς και τη γνώση των βασικών αρχών που εμπεριέχονται.

Αποτελείται από μία περιόδο μελέτης 20 εβδομάδων και μια επιπλέον περίοδο 4-6 μηνών αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στην Ελβετία.

Στόχος του Προγράμματος:

Το Δίπλωμα του B.H.M.S. στο πρόγραμμα Διοίκησης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων είναι ειδικά σχεδιασμένο για νέους ενήλικες που επιθυμούν να εισέλθουν στον διεθνή ξενοδοχειακό τομέα και στον τομέα της φιλοξενίας και οι οποίοι προσβλέπουν σε μια διοικητική καριέρα στον κλάδο αυτό.

Το πρόγραμμα προσφέρει στους σπουδαστές ακαδημαϊκή εκπαίδευση μαζί με επαγγελματική κατάρτιση μέσω της πρακτικής άσκησης. Αυτό προσδίδει σημαντική αξία και κύρος, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τους εργοδότες σε όλο τον κόσμο. Μπορεί επίσης να ωφελήσει εκείνους που θέλουν να αποκτήσουν την απαραίτητη εξειδικευμένη γνώση εάν επιθυμούν να αποκτήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Οι σπουδαστές αποκτούν γνώσεις σχετικά με το σερβίρισμα των φαγητών και την παραγωγή τους ενώ παράλληλα σπουδάζουν ένα πλήθος ακαδημαϊκών κλάδων, περιλαμβανομένων και των ξένων γλωσσών. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι ελβετικές αρετές όπως η πειθαρχία, η χρονική ακρίβεια, η ηθική και η υγιεινή  ενθαρρύνονται καθώς παίζουν σημαντικό ρόλο και είναι μεγάλης σπουδαιότητας όσο και οι ακαδημαϊκές και πρακτικές ικανότητες οι οποίες διασφαλίζουν μια επιτυχημένη καριέρα.

Admission Requirements:

  • Secondary school's diploma
  • IELTS 5.0 or equivalent
  • Minimum 17 years of age

JanuaryFebruaryAprilMayJulyAugustSeptemberNovember

Verlangen Sie unsere EU-Preise

Bachelor Degree Hospitality / Bussiness or Culinary

1st Year Diploma

Course Fee25'100
Application Fee500
Shared Standard Accomodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF33'500

2nd Year Higher Diploma

Course Fee26'100
Application Fee500
Shared Standard Accomodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF34'500

3rd Year Higher Diploma

Course Fee27'100
Application Fee500
Shared Standard Accomodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF35'500

M.SC. Dual Degree

M.Sc. Dual Degree

Course Fee27'100
Application Fee500
Shared Standard Accomodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF35'500

MBA Dual Degree

MBA Dual Degree

Course Fee30'100
Application Fee500
Shared Standard Accomodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF38'500

Combined M.Sc. - MBA Degrees

Combined M.Sc.

Course Fee43'400
Application Fee500
Shared Standard Accomodation 15'400
Meals Plan2'700
Operating Expenses 23'000
Total Fee CHF55'000

Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary

PGD Hospitality/Culinary

Course Fee26'100
Application Fee500
Shared Standard Accomodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF34'500

Graduate Certificate

Graduate Certificate

Course Fee15'700
Application Fee -
Shared Standard Accomodation 11'800
Meals Plan900
Operating Expenses 2500
Total Fee CHF18'900

English Program

Preparatory English

Course Fee5'600
Application Fee -
Shared Standard Accomodation 11'800
Meals Plan900
Operating Expenses 2500
Total Fee CHF8'800
Course Fee Application Fee Shared Standard Accom. 1 Meals Plan Operating Expenses2 Total Fee CHF
Bachelor Degree Hospitality/Business or Culinary
1st Year Diploma 25'100 500 3'600 1'800 2'500 33'500
2nd Year Higher Diploma 26'100 500 3'600 1'800 2'500 34'500
3rd Year Bachelor Degree 27'100 500 3'600 1'800 2'500 35'500
 
M.SC. Dual Degree
M.Sc. Dual Degree 27'100 500 3'600 1'800 2'500 35'500
 
MBA Dual Degree
MBA Dual Degree 30'100 500 3'600 1'800 2'500 38'500
 
Combined M.Sc. - MBA Degrees
Combined M.Sc. 43'400 500 5'400 2'700 3'000 55'000
 
Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary
PGD Hospitality/Culinary 26'100 500 3'600 1'800 2'500 34'500
 
Graduate Certificate
Graduate Certificate 15'700 - 1'800 900 500 18'900
 
English Program
Preparatory English 5'600 - 1'800 900 500 8'800